Blog
Blog

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (marketingové účely)

Tímto udělujete souhlas společnosti Candy Pharma s.r.o. se sídlem Kamenná 203/28, Brno, 639 00, IČ 06375031, DIČ CZ06375031, e-mail: edukace.lekarna@drcandypharma.cz, edukace.pacient@drcandypharma.cz a další firemní emaily ve tvaru s koncovou částí @drcandypharma.cz, tel: +420 702 143 944 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail. Dále zpracováváme zejména názvy lékáren, adresy, telefonní čísla, e-maily, názvy webových stránek, otevírací dobu, jejich status – lékárenské sdružení apod., preferovaného distributora a kontakt na osobu zodpovědnou za nákup – již zmíněné jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo apod.

Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo a případné další osobní, případně i neosobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • d) zveřejnění údajů na webu drcandypharma.cz - v případě registrace lékárny, zveřejněn bude pouze název lékárny, adresa, telefonní číslo, e-mail, webové stránky a otevírací doba  
 • Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: registrace.lekarna@drcandypharma.cz v případě lékárny nebo registrace.pacient@drcandypharma.cz v případě pacienta.

Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje Správce poskytne následujícím zpracovatelům: subdodavatelům, provozovatelům emailových služeb a cloudových uložišť, přepravním společnostem, provozovateli platební brány, externím zpracovatelům účetnictví, zaměstnancům, provozovateli webhostingu a externistům vázaných mlčenlivostí.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo: 

 • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR; 
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.